Choď na obsah Choď na menu
 


Divertikulóza - ochorenie čriev

Divertikulóza

 

Divertikulóza a divertikulitída patrí medzi často sa vyskytujúce ochorenia, a to hlavne vo vyspelých krajinách. V 40. roku života postihuje približne 10 % ľudí, vo veku nad 60 rokov 50 % a v 80. roku života je jej výskyt bezmála 100 percentný. Zasahuje prevažne hrubé črevo a jeho esovitú časť.


Príznaky Divertikulózy

 

Charakteristika

Divertikulóza je ochorenie, pri ktorom je v hrubom čreve prítomná vydutina črevnej steny alebo iného dutého orgánu, či časti čreva. Táto sa označuje ako divertikul.

V čreve môže vzniknúť jeden, ale aj viac divertiklov. Môžu sa vyvinúť v akejkoľvek časti. Avšak, najčastejšie je to v hrubom čreve a v jeho ľavej časti, pred prechodom do konečníka, čiže v esovitom výbežku.

Divertikul sa rozdeľuje na:

 • pravý divertikul, ktorý obsahuje všetky vrstvy črevnej steny
 • nepravý alebo aj pseudodivertikul, ktorý tvorí iba niektorá z vrstiev steny čreva

Pravý divertikul sa vyskytuje vzácne. Vo väčšine prípadov ide o nepravý, teda pseudodivertikul. Pričom sa časť steny hrubého čreva vyklenie cez oslabené svalovú vrstvu.

Iné označenie pre toto ochorenie je aj divertikulárna choroba alebo divertikulóza kolonu, čiže hrubého čreva. Toto ochorenie má rôzne štádiá. Napríklad bezpríznakovú fázu, čiže asymptomatickú. Označuje sa aj ako nekomplikovaná asymptomatická divertikulóza.

Iným príkladom je komplikovaná symptomatická divertikulóza. Prvú uvedenú divertikulózu sa podarí vo väčšine prípadov odhaliť náhodne pri vyšetrení čreva. Komplikácie pri divertikulóze môžu zahŕňať rôzne ťažkosti, ako sú napríklad:

 • dlhodobá bolesť brucha, najmä v ľavom dolom kvadrante
 • krvácanie
 • akútna divertikulitída
 • poruchy vyprázdňovania
 • zvýšenie telesnej teploty
 • zvracanie

Komplikáciou divertikulózy je v tomto prípade akútna ľavostranná divertikulitída. Pričom nekomplikovaná divertikulitída sa vyznačuje zápalom divertikulu, keď nedochádza k jeho perforácii, čiže prasknutiu. Komplikovaná divertikulitída je sprevádzaná perforáciou, teda pretrhnutím steny čreva.

Následne vzniká abces alebo fistula.

Abces je ohraničené zápalové ložisko. Fistula je patologické spojenie čreva s iným, susediacim orgánom, pričom často vzniká spojenie čreva s močovým mechúrom. Pri opakovanom zápale môže nastať stenóza, teda zúženie až obštrukcia, čiže nepriechodnosť čreva.

Vzácnejšie sa s divertikulózou stretajú ľudia mladší ako 30 rokov. Jej výskyt po 40. roku života je asi 10 %, pričom u ľudí nad 60 rokov 50 %. Vo veku nad 80 rokov sa jej výskyt približuje k 100 percentám. A to bez rozdielu pohlavia. Divertikul sa môže vyvinúť v pažeráku, žalúdku či tenkom čreve. Najčastejšie však v hrubom čreve a v jeho esovitej časti.

Uvádza sa, že približne 25 % prípadov divertikulózy sa komplikuje akútnou divertikulitídou.

 

Hrubé črevo a jeho časti

Hrubé črevo sa odborne označuje latinským názvom, a teda intestinum crassum alebo aj colon. Pokračuje z tenkého čreva a môže mať dĺžku asi 1,5 metra. V sliznici hrubého čreva nedochádza k produkcii, čiže tvorbe nových látok. Slúži hlavne na spätnú rezorbciu, teda vstrebávanie vody.

Šírka hrubého čreva je v rozsahu približne 4 - 8 cm.

Z tenkého čreva sem postupujú nestrávené zvyšky stravy, žlčové farbivá, odlúpené bunky z vyšších častí traktu, ale aj voda. Následne na tento obsah (chymus) pôsobia črevné kvasné a hnilobné baktérie. Ďalej sa rozkladá až sa zmení na výkal.

Pri tomto procese vznikajú črevné plyny ako je metán, oxid uhličitý, amoniak či napríklad fenol.

 

Tabuľka znázorňuje časti hrubého čreva tak, ako za sebou postupujú

 

Názov

Latinsky

Popis

1.

slepé črevo

caecum

uložené v pravej časti podbrušia
najširšia časť

2.

červovitý prívesok 

appendix vermiformis

výbežok zo slepého čreva
ľudovo označovaný
zápal slepého čreva je vlastne apendicitída

3.

vzostupný tračník 

colon ascendens

odstupuje od slepého čreva, prechádza pravou stranou brucha až po pečeň 

4.

priečny tračník 

colon transversum

smeruje od pečene priečne cez hornú časť brucha až po slezinu pod žalúdkom

5.

zostupný tračník 

colon descendens

ľavou stranou brucha smeruje do ľavého podbrušia 

6.

esovitá kľučka 

colon sigmoideum

od zostupného čreva stredom spodnej časti malej panvy
najčastejšie postihnutá časť hrubého čreva divertikulózou

7.

konečník 

rectum

je posledný úsek čreva uložený e v malej panve
vyúsťuje análnym otvorom von z tela 

Príčiny

Divertikul je vydutina v stene čreva. Pričom najčastejšie sa vyklenie časť črevnej steny, a to cez oslabenú svalovinu. Stáva sa tak najmä v esovitej kľučke. To, prečo tieto vydutiny vznikajú nie je úplne objasnené.

Predpokladá sa, že hlavnou príčinou je oslabená vrstva čreva a zvýšený tlak v ňom. Patrí sem napríklad oblasť vstupu ciev cez črevnú stenu, ale aj priestor medzi zväzkami svalov. Medzi rizikové faktory vzniku divertiklov patria:

 • zvýšený tlak v čreve následkom namáhavej stolice či zápchy
 • oslabenie črevnej steny, najmä jej svalovej vrstvy
 • vyšší vek, nad 40 rokov
 • nedostatok vlákniny v potrave, a tým aj sťažené vyprázdňovanie stolice

Divertikulóza sa často, a to v 25 percentách prevalí do akútnej divertikulitídy. Pričom ide o zápal vyklenutia. Tento môže prebiehať nekomlikovane, keď sa neporuší črevná stena. Avšak, v závažnejšom prípade ide o komplikovanú divertikulitídu.

Tá sa vyznačuje perforáciou (porušením) črevnej steny.

Okrem perforácie čreva môže vzniknúť abces či fistula. Stenóza (zúženie) až obštrukcia (nepriechodnosť) čreva sú dôsledkom opakovaných zápalov. Príčina zápalovej komplikácie nie je presne ozrejmená. V prvom rade sa vysvetľuje ako súhra:

 1. abnormálnej črevnej steny
 2. zníženej motility, čiže pohyblivosti čreva
 3. zvýšeného tlaku v čreve
 4. narušenie črevnej mikroflóry 

Vznik divertikulózy a divertikulitídy ovplyvňujú ďalej aj:

 • životný štýl, nedostatok pohybu
 • fajčenie
 • alkohol
 • obezita
 • diéta
 • lieky, ako sú kortikoidy, chemoterapeutiká, nesteroidné antiflogistiká

Vo vyspelých krajinách sa častejší výskyt divertikulózy pripisuje hlavne nesprávnemu zloženiu stravy. Pričom tá obsahuje menej zeleniny, ovocia, obilnín, a viac mäsa. Čiže nízkemu podielu vlákniny. Následkom toho vzniká zápcha, ale aj sťažené namáhavé vyprázdňovanie stolice.

 

Príznaky

Divertikulóza vo väčšine prípadov prebieha asymptomaticky. A teda nemá žiadne prejavy. Vtedy sa označuje ako nekomplikovaná asymptomatická divertikulóza

Avšak, približne 25 % prípadov prechádza do komplikovanej symptomatickej divertikulózy.

Komplikáciou je akútna ľavostranná divertikulitída. Tá sa ďalej rozlišuje na nekomplikovanú a komplikovanú. A podľa toho sa aj vyskytujú ďalšie príznaky. Pri nekomplikovanej prebieha zápal jedného alebo aj viacerých divertiklov.

Pričom stena čreva nie je poškodená.

Komplikovaná forma sa vyznačuje narušením, teda perforáciou steny čreva. V inom prípade dochádza k vzniku abscesu či fistuly. Po vyliečení a odznení sa vyskytujú aj opakované zápaly, ktoré môžu spôsobiť zúženie (stenózu) alebo aj nepriechodnosť čreva.

Následkom čoho vzniká akútna brušná príhoda.

Medzi príznaky sa zaraďuje:

 • pocit stuhnutia brucha
 • kŕčovitá bolesť brucha, najmä v ľavej spodnej časti, môže vyžarovať do slabiny alebo chrbta
 • zhoršenie bolesti pri pohybe
 • zvýšená citlivosť pri vyšetrení pohmatom
 • porucha vyprázdňovania, pričom môže nastať zápcha alebo aj hnačka
 • pocit plnosti
 • flatulencia, čiže plynatosť
 • zvýšenie telesnej teploty, triaška, a teda zimnica
 • zvracanie
 • krvácanie, a nález čerstvej krvi v stolici, označuje sa ako enterorágia
 • ťažkosti sa výrazne zhoršujú pri prasknutí divertikulu a vyprázdnení obsahu čreva do brušnej dutiny
 • riziko vzniku zápalu pobrušnice - peritonitídy, ktorá ohrozuje zdravie a život človeka
  • prudká bolesť brucha
  • tvrdé, doskovité brucho
  • zástava odchodu plynov
  • studený pot
  • horúčka
  • zrýchlená srdcovádychová frekvencia
  • zníženie krvného tlaku a rozvoj šoku
  • riziko úmrtia

Uvádza sa, že miera výskytu divertikulitídy je od 10 do 30 percent prípadov divertikulózy. Veľmi často dochádza k nálezu fistuly, teda patologického spojenia čreva s iným orgánom. A to v 4 - 20 % prípadov. Dochádza k porušeniu steny čreva do susediaceho orgánu, najčastejišie je to do močového mechúra.

 

65 % fistúl je medzi črevom a močovým mechúrom
25 % je spojením čreva s vagínou
3% s maternicou
a vzácne, a teda približne 1 % zastupuje fistula čreva s kožou

 

Diagnostika

Diagnostika záleží na prítomných príznakoch. Vzhľadom na to, že divertikulóza prebieha asymptomaticky, býva jej diagnostika náhodná pri vyšetrení čreva. V prípade akútnej divertikulitídy sa diagnostika spolieha na klinický obraz, fyzikálne vyšetrenie a aj anamnézu.

Následne sa vykonávajú aj laboratórne vyšetrenia krvi. Zvyšuje sa hladina bielych krviniek a aj CRP. Pritom je hladina CRP v sére vyššia ako 50 mg/liter. Medzi zobrazovacie metódy sa zaraďuje USG, CT či MRI. Kolonoskopia sa neodporúča vykonávať v akútnej fáze divertikulitídy, a to hlavne pre riziko komplikácií.

Samozrejme, výskyt príznakov a závažnosť ťažkostí je ovplyvnená výskytom komplikácií. Pri diagnostike je dôležité vylúčenie iných zápalových ochorení čreva, ktoré môžu mať podobné symptómy. V každom prípade je veľmi dôležité odborné vyšetrenie a skorá diagnostika divertikulitídy.

 

Priebeh

Prítomnosť divertikulu sa nemusí navonok preukázať. V prípade komplikácie sa vyskytuje pocit stvrdnutia až bolesti brucha. S počiatku sa pridružuje aj pocit plnosti a plynatosť.

Najčastejšou lokalitou výskytu divertiklov je esovitá kľučka hrubého čreva, ktorá sa nachádza v ľavom dolnom kvadrante brucha. A z toho aj oblasť kde sa vyskytuje bolesť či dráždenie na dotyk.

Bolesť je kŕčovitá, intenzívna. Zhoršuje ju pohyb. Ťažkosti sprevádza porucha vyprázdňovania, a to vo forme zápchy alebo hnačky. Pri divertikulitíde sú závislé ťažkosti aj na jej rozsahu. Bolesť a ostatné príznaky sa stupňujú pri prasknutí divertikulu. Následne môže dôjsť k peritonitíde a akútnej brušnej príhode.

Prípadne sa vytvára abces, čo je ohraničené zápalové ložisko, ktoré môže byť hmatateľné navonok. Iným druhom komplikácie je vznik patologického spojenia susediacich orgánov s črevom.

Z toho následne vyplývajú aj pridružené komplikácie. Pri tomto ochorení sa vyskytuje aj krvácanie do čreva. To sa vyznačuje prítomnosťou čerstvej krvi v stolici.

V prípade častých recidív, opakovaní, zápalov môže vzniknúť zúženie čreva až jeho nepriechodnosť. Samozrejme, ak ťažkosti pretrvávajú je mimoriadne dôležité vyhľadanie odbornej pomoci a včasná liečba.

 

Čo sa odporúča pri divertikulóze?

Pri tomto ochorení je dôležitá aj prevencia vzniku ťažkostí a aj opakovaného zápalu. Vplyv má zmena životospráv, pohybová aktivita a zmena stravovacích návykov, samozrejme, s premenou obsahu jedálneho lístka.

Odporúčania pri divertikulóze v prehľadnej tabuľke

Čo vplýva pozitívne

Čomu sa treba vyvarovať

pohybová aktivita

mastné jedlo, tuk, vyprážané, fritované či grilované
sladké

pravidelný režim vyprázdňovania stolice v rovnaký čas
nepotláčať nutkanie na vyprázdnenie stolice

korenistá a dráždivá strava

zvýšiť príjem vlákniny vo forme ovocia, zeleniny
ďalej orechy, olejnaté semená, psýllium
POZOR postupné zvýšenie obsahu

krátko po liečbe ťažkej divertikulitídy potraviny s množstvom zrniečok
potrebné je dodržanie stanoveného diétneho režimu

probiotiká

šúpanie ovocia či zeleniny a vynechanie jadier a semien zo stravy

cesnak a čili

náhle a nárazové zvýšenie podielu vlákniny v strave

dostatočný pitný režim

alkohol

šťava z aloe vera či z mrkvy

fajčenie

mätový čaj

obmedzenie kofeínu

 

 

 

 

Autor: Zdravotnícky pracovník Bc. Lukáš Tóth