Choď na obsah Choď na menu
 


Kde nájdem pomoc...?

 

 

Kde nájdem pomoc, keď:

 

 

4..jpg

 

 

 

 

 

-          som unavený

Ja vám dám odpočinutie!

Matúš 11, 28-30

 

 

-          som v ohrození

Boh je so mnou, nebudem sa báť!

Žalm 118,6,8

 

 

-          som skľúčený

Boh pomáha skľúčeným a skleslým

Žalm 34,19

 

 

-          som v pokušení

Boh nedopustí pokúšať nad naše možnosti.

1.Korintským 10,13

 

 

-          zlyhám

Boh nám odpúšťa.

1.Jána 1,9

 

 

-          som nerozhodný

Boh dokoná za mňa.

Židom 13,6

 

 

-          som v ťažkostiach

Boh vypočuje moje prosby.

Ján 14,13-14

 

 

-          mám starosti

Nebuďme ustarostení...

Matúš 6,31-34

 

 

-          som zarmútený

Boh nás teší v každom súžení

2.Korintským 1,3-4

 

 

-          som v súžení a chorobe

Nádej nezahanbuje.

Rímskym 5,3-5

 

 

-          mám strach

Boh povedal: Neopustím ťa!

Židom 13,5-6

 

 

-          sa bojím smrti

Nebudem sa báť, lebo ty si so mnou!

Žalm 23,4

 

 

-          hľadám istotu

Boh ma miluje.

Ján 3,16

 

 

-          hľadám nádej

Blahoslavený, kto má nádej v Bohu.

Žalm 40,5

 

 

-          hľadám pokoj

Ježiš hovorí: Svoj pokoj vám dávam.

Ján 14,27

 

 

-          túžim po dôvere

Dôveruj Bohu celým srdcom!

Príslovia 3,5-6

 

 

-          hľadám radosť

Radosti do sýtosti je pred Božou tvárou.

Žalm 16,11

 

 

-          ma sklamal priateľ

Neodplácaj a nemsti sa!

Rímskym 12,14-21

 

 

-          klesám na mysli

Radujte sa v Pánovi vždy.

Filipským 4,4-7

 

 

-          som zatrpknutý

Láska všetko pretrpí...

1.Korintským 13,1-13

 

 

-          si zúfam

Pozdvihnem svoje oči hore.

Žalm 121

 

 

-          sa cítim porazený

Keď Boh s nami, kto proti nám?

Rímskym 8, 31-39

 

 

-          potrebujem radu

Boh hovorí: Vyučím ťa ceste a dám radu.

Žalm 32,8

 

 

-          potrebujem pomoc

Boh dvíha skleslých a pomáha im.

Žalm 146

 

 

-          potrebujem Božiu ochranu

Boh je mojou pevnosťou.

Žalm 27,1-6

 

 

-          hľadám pravidlá pre život

Nepripodobňujte sa tomuto svetu!

Rímskym 12,2

 

 

-          túžim po Božej blízkosti

Blízky je Boh tým, ktorí Ho vzývajú.

Žalm 145,18

 

 

-          mám obavy

Verte v Boha!

Ján 14,1

 

 

-          nemám istotu vypočutej modlitby

Keď prosíme podľa Jeho vôle, počuje nás.

1.Jána 5,14-15

 

 

-          potrebujem uistenie o Božej láske

Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.

Rímskym 5,8

 

 

-          potrebujem uistenie vo viere

Keď uveríš, budeš spasený.

Ján 5,24

 

 

-          túžim po bezpečí

Ty, Bože mi dáš bývať bezpečne.

Žalm 4,9

 

 

-          túžim viesť víťazný život

Čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom.

1.Jána 5,1-5

 

 

-          túžim prinášať ovocie

Ten kto zostáva v Kristovi, nesie ovocie.

Ján 15,5

 

 

 

Zdroj: BTM PA14 a PA15