Choď na obsah Choď na menu
 


Milosrdný samaritán

Milosrdný samaritán.

Lukáš 10, 25-37

 

 

samaritan-1.png

 

 

Milí priatelia, možno ste už vo svojom živote zažili situáciu, keď ste stretli niekoho, alebo vedeli o niekom, kto má nejakú ťažkú situáciu, alebo zažíva vo svojom živote utrpenie. Stretávame sa s tým, že ľudia hovoria „prežívam vo svojom živote kríž, a nemá mi kto pomôcť“.

 

V citovanom oddiele Písma v Lukášovho evanjelia čítame o milosrdenstve. Milí priatelia, tým milosrdným samaritánom v našom živote je samotný Ježiš Kristus, ktorý obväzuje naše rany. On prišiel, aby nám podal svoju pomocnú ruku, aby nám ukázal, že je naším blížnym a ukázal nám obetujúcu lásku, ktorá viedla až na smrť na kríži, pokračovala vzkriesením, aby sa naplnili Jeho slová: „Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta“ Mat 28,20.

 

Za Kristom prichádza zákonník, aby ho pokúšal a pýta sa: „Majstre, čo činiť, aby som obdržal večný život? Ježiš mu nedáva odpoveď hneď, ale kladie mu otázku: „Čo je napísané v zákone?“ On mu odpovedal: „Milovať budeš Pána svojho Boha, z celého srdca, z celej duše, z celej sily a z celej mysle a svojho blížneho, ako seba samého“. Kristus mu hovorí: „správne si odpovedal“, ale on sa chcel ospravedlniť a pýta sa Ježiša: „Kto je môj blížny?“ Zákonník veľmi dobre poznal odpoveď na svoju otázku, ale – ako píše Božie slovo – „pýtal sa, aby ho pokúšal. Tento oddiel Písma nám jednoznačne hovorí o láske k Bohu a k blížnemu. Ak budeme milovať Boha, dokážeme prejavovať lásku k blížnemu. Zákonník z dnešného textu Ježiša pokúšal. Kristus na neho nekričí, ani nevytýka, ale s láskou mu vysvetľuje najväčšie a najdôležitejšie prikázanie v dnešnom podobenstve, v ktorom ho na konci vyzýva: „Choď a rob aj ty podobne“. Milí priatelia, táto výzva je adresovaná dnes aj nám, aj mi máme ísť a prejavovať lásku konkrétnymi činmi.

 

Možno si teraz kladiete otázku, ako máme prejavovať lásku niekomu, komu je ublížené a komu nevieme podať pomocnú ruku alebo nedokážeme pomôcť v ťažkej životnej situácii. Dôležité je všímať si ľudí vo svojom okolí. Veľa ľudí v dnešnej dobe potrebuje pomoc. Môžeme pomáhať už len tým, že si nájdeme čas na toho druhého, ukážeme mu, že je pre nás dôležitý. Každý jeden deň nám Boh dáva príležitosť, aby sme mohli prejaviť lásku svojmu blížnemu. Niekedy je treba venovať kúsok zo svojho voľného času, inokedy trochu finančných prostriedkov. Pán Ježiš hovorí: „Všetko, čo ste urobili jednému z týchto mojich najmenších, mne ste urobili“. Všetky skutky, ktoré prejavujeme svojim blížnym, ako keby sme robili Kristovi. Dobré skutky by mali byť ovocím našej viery.

 

Je pekné, ak si povieme, že sme kresťanmi a veľmi dobré poznáme Písmo Sväté a chodievame do kostola. Ale najdôležitejšie nám chýba – konkrétne skutky a prax. Mnohí ľudia, aj teológovia, farári, vyzdvihujú vo svojich kázňach to, že viera bez skutkov je mŕtva. Dôležitým aspektom je aplikovať vieru do každodenného života, kde prichádzame do neustáleho kontaktu s rozličnými ľuďmi. V dnešnej dobe je takýchto ľudí vidieť pomerne menej, pretože sa buď hanbia za konkrétnu osobu, či ľudí, voči ktorým majú preukázať milosrdenstvo a konkrétny prejav lásky.

 

Milí priatelia, stále je niekto, kto potrebuje našu pomoc. Či je to starší človek, ktorému pomôžeme pri vystupovaní z autobusu, či pomôžeme s nákupom. Možno je to návšteva v nemocnici, možno niekde v sociálnom zariadení, možno je to niekto, kto potrebuje tvoju pomoc, pretože sa pohybuje na invalidnom vozíku. Možno je to človek, ktorý stratil zmysel života a potrebuje ukázať na cestu k Bohu. Je mnoho príležitosti, kde môžeme pomôcť telesne, ale i duchovne. Nebojte sa pomáhať ľuďom tam, kde je to potrebné. Prosme Boha o silu, aby sme nikdy neobišli človeka, ktorý potrebuje našu pomoc. Nebojme sa byť milosrdným samaritánom.

 

Prosme preto nebeské Otca, aby nás formoval podľa svojej vôle, aby sme mu mohli slúžiť darom, ktorý sme od Neho dostali do vena. Prosme Ho, aby sme boli dostatočne silní a ochotní slúžiť ľuďom takým spôsobom, ako milosrdný samaritán. Nech náš život svedčí o opravdovej láske a pobožnosti. Konajme skutky telesného, ale i duchovného milosrdenstvá. Buďme viditeľným príkladom Toho, ktorý povedal: „Vy ste soľ zeme a svetlo sveta!“

 

 

 

 

 

Myšlienky Pavla Sirotňáka a Ivana Lukáča spracoval a doplnil:  „ferdíkzpo“

 

 

samaritan-2.png