Choď na obsah Choď na menu
 


sv. Terézia z Lisieux

sv.-terezia-z-lisieux.jpgNarodila sa ako posledná z deviatich detí Ľudovíta a Zélie Martinových. Rodičia dávali veľký dôraz na výchovu detí (zomreli im 4 deti) preto, že im dávali dobrý kresťanský príklad. Terézia mala sotva 4 roky, keď jej zomrela matka. Výchovou a starostlivosťou   o dievčatá sa postaral otec. Presťahoval sa spolu    s nimi do Lisieux. Keď mala 10 rokov, ťažko ochorela. Päť rokov chodila do školy u benekdiktínok. V roku 1884 bola na prvom svätom prijímaní a prijala sviatosť birmovania. Už v roku 1887 skúšala vstúpiť na Karmel ešte v nedospelom veku, preto išla s otcom do Ríma poprosiť pápeža   o povolenie výnimky. Súhlas hneď nedostala. Do kláštora vstúpila až o pol roka neskôr. V roku 1889 dostala rehoľné rúcho a meno Terézia od Dieťaťa Ježiš. 8. septembra 1890 zložila sľuby a o tri roky neskôr jej zverili úlohu pomocnej magistry noviciek. Túto úlohu plnila počas 4 rokov až do smrti. Zomrela po niekoľkých mesiacoch choroby na tuberkulózu vo veku 24 rokov.  Blahorečená bola 19. 10. 2008 v Lisieux.

 

Myšlienky sv. Terézie z Lisieux:

 

  "Často stačí jediné slovo, jediný milý úsmev, aby sme potešili znechuteného človeka."

 

"Modlitba je vzlet srdca, je to obyčajný pohľad k nebu, je to zvolanie vďačnosti a lásky v skúške i v radosti."

 

"Akú veľkú moc má modlitba? Je to kráľovna, ktorá má v každom okamžiku voľný prístup ku kráľovi a môže od neho dostať všetko, o čo žiada."

 

"Všetkou mojou silou je modlitba a obeť. To sú nepremožiteľné zbrane, ktoré mi dal Ježiš."

 

"Konať dobro bez Božej pomoci je tak nemožné, ako urobiť, aby v noci svietilo Slnko."

 

"Dokonalá láska spočivá v tom, že znášame chyby iných, nečudujeme sa ich slabostiam, poúčame sa aj z najmenších skutkov cností, ktoré ich vidíme konať."

 

"Môj Bože, z lásky k tebe  prijímam všetko. Ak to chceš ty, chcem trpieť zármutkom až do smrti."

 

Všetko je dobré, ak hľadáme len Ježišovú vôľu."

 

"Radosť nie je v predmetoch, ktoré nás obklopujú, radosť sa nachádza v hĺbke duše, môžeme ju mať tak vo väzení, ako aj v paláci."

 

"Láske nie je nič nemožné, pretože verí, že všetko je možné a dovolené."

 

Nepoznám iný prostriedok na dosiahnutie dokonalosti ako lásku."

 

"Život je tvoja loď, nie domov."

 

"Láska vám dáva krídla."

 

"Iba láskou sa môžeme zapáčiť Bohu."

 

"Keď skutočne milujeme, tešíme sa zo šťastia milovanej osoby."

 

"Mojím povolaním je láska."

 

"Milujem všetko, čo mi dáva Boh."

 

"Je pravda, že láska sa nikdy nevyhovára na nemožnosť, lebo verí, že všetko jej je možné a všetko jej je dovolené..., naopak ľudská opatrnosť sa trasie na každom kroku a neodvažuje sa, takpovediac, ani niklam vstúpiť."

 

"Iste, človek môže klesnúť, môže dopustiť sa nevernosti, ale láska pretože vie ťažiť i zo zlého, rýchlo všetko strávi, čo by sa mohlo Ježišovi nepáčiť a zanechá len pokorný a sladký pokoj v hĺbke srdca..."

 

"Nič nespôsobuje väčšiu bolesť, ako vidieť trpieť tých, ktorých milujeme."

 

"Boh nemôže na mňa zoslať ani jednu skúšku, ktorá by bola nad moje sily."

 

"V skutočnosti som iba tým, čo si Boh o mne myslí."

 

"Dokonalosť spočíva v tom, aby sme splnili Jeho vôľu, aby sme boli tým, čim nás chce mať On."

 

"Žiť z lásky znamená vyhnať všetok strach, všetky spomienky na viny minulosti. Moje hriechy ma už neznepokojujú. Zničil ich Boží oheň."

 

"Aby sme mohli kráčať po úzkej ceste, musíme byť pokorní, chudobní duchom a jednoduchí."

 

"Láska nesmie spočívať v citoch, ale musí sa prejavovať v skutkoch."

 

"Milovať znamená dať všetko a pridať seba samého."