Choď na obsah Choď na menu
 


Zrnká múdrosti 2
 

Boh nedopustí žiadnu bolesť bez toho, aby jej neposlal naproti ešte väčšiu radosť.

                                 Jean Paul

 

 

 

Kvapka lásky môže uhasiť i veľký oheň nenávisti.

                                               J. Krátka

 

 

 

Prijímanie plní dlane, dávanie srdce.

                  Margarette Seemannová

 

 

 

Láska sa začína vtedy, keď jeden človek pociťuje potreby toho druhého ako by boli jeho vlastné a pokladá ich za rovnako dôležité.

                                            H. S. Sullivan

 

 

 

Život bohatne každým skutkom, v ktorom darujeme lásku.

 

 

 

Čím menej človek potrebuje, tým je bližšie k Bohu.

                                                         Sokrates

 

 

 

Priateľstvo čerpá z mnohých prameňov, ale najviac zo vzájomnej úcty.

                                                   D. Defoe

 

 

 

Ťažko je mlčať, keď cítiš bolesť.

                                 Cicero

 

 

 

Božie možnosti začínajú tam, kde naše končia.

                                            J. Kratka

 

 

 

Láskavé slová môžu byť krátke a ľahko vysloviteľné, ale ich ozvena je priam nekonečná.

                                                             Matka Tereza

 

 

 

Človeka máme hodnotiť podľa toho, čo dáva, nie podľa toho, čo je schopný získať.

                                                       A. Einstein

 

 

 

Druh a sila lásky sa overuje ochotou a radosťou, s akou dávame, pomáhame a staráme sa. Rovnakým "teplomerom" sa meria náš vzťah k ľuďom vôbec.

                                                     S. Graczynski

 

 

 

 

Ak má človek v duši svetlo, vyžaruje z neho krása. Ak vyžaruje z človeka krása, vládne v jeho dome harmónia. Ak vládne v dome harmónia, panuje poriadok v národe. Ak panuje poriadok v národe, je mier na celom svete.

                           Čínske príslovie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sú dve nerozumné veci: mlčať, keď treba hovoriť a hovoriť, keď treba mlčať.

 

                                                                  Perzské  príslovie

 

 

 

 

Každý chce žiť dlho, ale nikto nechce byť starý.

 

                                Islandské príslovie

 

 

 

 

Na tomto svete neexistuje účinnejší utišujúci prostriedok ako niekoľko láskavých slov.

 

                                          Anonym

 

 

 

 

Hnev je vietor, ktorý zhasne svetlo tvojej mysle.

    

                                           Staroveká múdrosť

 

 

 

 

Čo je obtiažne zdolávam trpezlivosťou.

 

                                Horatius

 

 

 

 

Byť bohatým je veľké šťastie len pre človeka rozumného a vyrovnaného.

 

                                       Platon

 

 

 

 

Človek bez modlitby je ako strom bez koreňov.

 

 

 

 

Človek sa plne prejaví až vtedy, keď zmeria svoje sily s nejakou prekážkou.

 

                                       Exupéry

 

 

 

 

Najväčšie víťazstvo je víťazstvo nad sebou.

 

                                  Calderón

 

 

 

 

Súcit je k ničomu, je treba pomáhať.

 

                               F. La  Rochefoucauld

 

 

 

 

Viera v Boha vidí neviditeľné, verí v neuveriteľné a dostáva nemožné.

 

                                       Anonym

 

 

 

 

Umenie žiť je umenie pracovať plus umenie hrať sa a odpočívať.

 

                                  A.    Einstein

 

 

 

Beznádej je vlastne už porážkou. Nesmieme sa jej poddať, kým sme schopní niečo urobiť.

                                         K. Jasper

 

 

 

 

Tajomstvo spokojnosti spočíva v tom, že vieme, ako sa tešiť z toho, čo máme a dokážeme sa vzdať všetkých túžob po tom, čo je nad naše možnosti.

 

                                         Lin Yutang

 

 

 

 

Každá chyba môže ponúknuť nové možnosti, ako dosiahnuť žiadaného výsledku. Ľudia, ktorí nikdy nerobia chyby, nikdy nedôjdu k cieľu, ani nič veľkého nevykonajú.

 

                                        J. Melgosa

 

 

 

 

Priateľ môže premeniť púšť v raj.

 

                                  Z. M. Raudive

 

 

 

 

Oslavovanie Boha v skúškach mení bremená na požehnanie.

 

 

 

 

Pokoj je viac, ako absencia konfliktu. Pokoj je Božia prítomnosť.

 

 

 

 

Život s Kristom je nekonečná nádej. Život bez Krista je beznádejný koniec.

 

                                     Anonym

 

 

 

 

Veľkosť činu je závislá na sile lásky.

 

                               J. W. Goethe

 

 

 

 

Umenie byť múdry je umenie vedieť, čo prehliadať.

 

                                    W. James

 

 

 

 

Neproste Boha o to, čo si myslíte, že je pre vás dobré. Proste, aby sa stalo to, čo si On myslí, že je pre vás dobré.

 

                                        Anonym

 

 

 

 

Dar, ktorý nie je obeťou, nie je nijakým darom.

 

                                   Steinbeck

 

 

 

 

Odpustiť znamená vzdať sa svojho práva odplatiť zlým za zlé.

 

                                  Archibald Hard

 

 

 

 

Múdry premýšľa skôr, ako jedná.

 

                            Latinské príslovie

 

 

 

 

Múdrosť znamená pochopiť, čo je skutočne dôležité.

 

 

 

 

Všade tam, kde je človek, je miesto pre dobrý skutok.

 

                                         Seneca

 

 

 

 

Najväčší stupeň poznania je pokora.

 

                              Miloš Horanský

 

 

 

 

Kto žije nádejou, vidí ďalej.

Kto žije láskou, vidí hlbšie.

Kto žije vierou, vidí všetko v inom svetle.

 

                                   L. Zenetti

 

 

 

 

Kde niet lásky, tam vynikne každá chyba.

 

                            Anglické príslovie

 

 

 

 

Sila vládne, ale láska víťazí.

 

                                Seabury

 

 

 

 

Človeka máme hodnotiť podľa toho, čo dáva, nie podľa toho, čo je schopný získať.

 

                                         A.    Einstein

 

 

 

 

Radosť z konania dobra je jediným ozajstným šťastím života.

 

                                       L. N. Tolstoj

 

 

 

 

Priveľmi myslieť na seba škodí.

 

                              Maurois

 

 

 

 

Veľkosť ľudskej duše sa meria podľa jej lásky.

 

                              Bernard z Clairvaux

 

 

 

 

Druh a sila lásky sa overuje ochotou a radosťou, s akou dávame, pomáhame a staráme sa. Rovnakým „teplomerom“ sa meria náš vzťah k ľuďom vôbec.

 

                                  S. Graczynski

 

 

 

 

Kto nerobí nič pre druhých, nerobí nič pre seba.

 

                                     J. W. Goethe

 

 

 

 

Život ber viery v Boha stráca istotu a silu.

 

                             T. G. Masaryk

 

 

 

 

Vďaka búrkam duby zapustia hlbšie korene.

 

                               George Herbert

 

 

 

 

Kto stráca priateľa, klesá o stupienok nižšie.

 

                                Africké príslovie

 

 

 

 

Úsmev stojí menej ako elektrina a dáva viac svetla.

 

                                 A.    J. Cronin

 

 

 

 

Viera nie je vylepšenie života, ale jeho základ.

 

                                    J. Kratka

 

 

 

 

Človek získava silu, skúsenosť a sebadôveru každým zážitkom, v ktorom sa musí pozrieť strachu do tváre... Keď musí urobiť to, čo robiť nedokáže.

 

                              E. Rooseveltová

 

 

 

 

Cesta k pravde, je každodenná cesta k dokonalosti.

 

                                 Čingiz Ajtmatov

 

 

 

 

Radšej by som chcel byť porazený v dobrom, ako víťazom v zlom.

 

                               Seneca

 

 

 

 

Vždy rob to, čo je správne. Niektorých tým potešíš a zvyšok prekvapíš.

 

                                   Mark Twain

 

 

 

 

Genialita má svoje hranice, len hlúposť nie je obmedzená.

 

                                 Elbert Hubbard

 

 

 

 

Nič netrvá večne, dokonca ani tvoje problémy.

 

                                Arnold H. Gleason

 

 

 

 

Priateľstvo je dvojnásobná radosť a polovičná starosť.

 

                                Francis Bacon

 

 

 

 

Človek nestráca vždy, keď sa niečoho odrieka.

 

                                J. W. Goethe

 

 

 

 

Múdrosť je rosa, ktorá sa do nás vstrebáva, osviežuje nás a dáva nám rast bez toho, aby sme o tom vedeli.

 

                                 O. Henry

 

 

 

 

Strach z nebezpečenstva je tisíckrát horší ako nebezpečenstvo samo.

 

                                          B.     Defoe

 

 

 

 

Láska je najkrajšia cesta k sebe i ostatným.

 

                                J. Hormitz

 

 

 

 

Dni bolesti sa podobajú úzkym lávkam. Ak nechceš, aby chvíľkový závrat ohrozil tvoj život, pozeraj sa vždy o niekoľko krokov dopredu.

 

                                Miroslav Horníček

 

 

 

 

Niet väčšej škody, ako stratený čas.

 

                               M. Buonarroti

 

 

 

 

Každá záľuba je tvrdou prácou, ktorú by nikto nerobil, keby bola jeho povolaním.

 

                              Schramm

 

 

 

 

Láska je prianie niečo dávať, nie dostávať.

 

                                  B.     Brecht

 

 

 

 

Chvíľka pomoci je lepšia, než desať dni súcitu.

 

                            Rumunské príslovie

 

 

 

 

Milovať znamená ustavične bojovať s množstvom prekážok v sebe aj okolo seba.

 

                                  J. Anouilh

 

 

 

 

Sloboda nie je niečo, čo človek má. Slobodným človek je.

 

                                 V. E. Frankl

 

 

 

 

Láska vždy odkrýva nové možnosti a ideálne ciele.

 

                                   James

 

 

 

 

Ticho rozširuje priestor času nášho života.

 

                             M. Gándhí

 

 

 

 

Ľudská pomoc neobohacuje len toho, kto dostáva, ale aj toho, kto ju poskytuje.

 

                                Václav Havel

 

 

 

 

Hnev má vždy svoju príčinu, ale málokedy je to dobrá príčina.

 

                             Benjamin Franklin

 

 

 

 

Žiť bez viery neznamená žiť, ale živoriť.

 

                          Pier G. Frassati

 

 

 

 

Človek jednoducho nie je Boh a hra naň sa mu kruto pomstí.

 

                               Václav Havel

 

 

 

 

Radšej pôjdem s Bohom potme, ako sama po svetle.

 

                  Mary Gardiner Brainardová

 

 

 

 

Hrdina je obyčajný človek, ktorý vykoná obyčajný skutok v neobyčajnom situácii.

 

                                Anonym

 

 

 

 

Milovať znamená nepovyšovať sa nad druhého, ale znížiť sa k nemu.

 

                                 Fénelon

 

 

 

 

Buď tým, kým ťa chce Boh mať a zapáliš celý svet.

 

                           Katarína Sienska

 

 

 

 

Veľký je ten, kto sa neusiluje o veľkosť, ale o dobro.

 

                                       Kohák

 

 

 

 

Múdry je ten, kto sa od každého niečo naučí.

 

                               Talmud

 

 

 

 

Ak chceš zmeniť ostatných, musíš vždy začať od seba.

 

                              Bruno Ferrero

 

 

 

 

Človeku môžete vziať mnoho vecí. Nemôžete mu však vziať to, aby v okolnostiach, ktoré ho v živote stretávajú, zaujal vlastný postoj.

 

                                Viktor Frankl

 

 

 

 

Čas je zvláštny dar, ktorý dostávame všetci. Úspech spočíva v schopnosti čo najlepšie ho využiť. Ak sa chceme o to pokúsiť, musíme si plánovať čo chceme dosiahnuť každý deň, týždeň, mesiac...

 

                                  J. Melgosa

 

 

 

 

Ak sa rozhodneme šetriť a vyhýbať sa službe iným ľuďom, môže sa stať, že náš život stratí zmysel i cieľ. Naša osobnosť hrdzavie, ak žijeme len pre seba.

 

                                 Viktor Hugo

 

 

 

 

Šťastie nespočíva vo veľkosti života, ale v jeho malých a osviežujúcich veciach, ktoré sa musia pestovať a vyhľadávať. Byť šťastný, to je umenie, ku ktorému nám často chýba talent.

                          O. Scheinpflugová

 
Tolerancia nie je ľahostajnosť, ale múdra viera, že i ten druhý môže mať pravdu.

                                J. Menzel

 

 

 

 

Viera neodstraňuje strach, ale umožňuje ísť ďalej napriek strachu, ktorý máme.

 

                                      Paul Tourniere

 

 

 

 

 

 Nesnaž sa prekonať ostatných, ale sám seba.

                                            Cicero

 

 

 Bez viery sa potkneme aj o steblo trávy. S vierou prenesieme aj hory.

 

                              Soren Kierkegaard

 

 

 

 

 

Život je Boží dar, ale šťastný život je ovocím múdrosti.

                                         Grécke príslovie