Choď na obsah Choď na menu
 


pf 2021

„Buďte vďační.“  Kolos 3,15

 

qqqqq.jpg

 

 Milí priatelia,

 


opäť je jeden rok za nami a my sme z milosti Božej mohli vstúpiť do ďalšieho. Mnohí sme si znovu uvedomili, že to nie je samozrejmosť, ale skutočne len dobrota a milosť nášho nebeského Otca. A za to Mu chceme byť vďační. On si praje, aby sme boli vďační, pretože vďační ľudia sú šťastní ľudia.
Aj keď je vďačnosť neustálym problémom ľudského srdca, ktoré je často plné sebectva, egoizmu a pýchy, svojím príkladom vďačnosti môžeme iným pomáhať k vďačnosti. Vďačnosť, to nie je len slovný prejav, to je i naše správanie a konanie. Je to stav nášho očisteného srdca voči dobrotivému Bohu. Apoštol Pavol vo svojom liste do Efezu pripomína: „Medzi sebou veľa hovorte o Pánovi, spievajte žalmy, chválospevy a duchovné piesne. Nech vám aj v srdci zaznieva vďačná pieseň Pánovi a za všetko neprestajne ďakujte nášmu Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista.“
Je celkom ľahké poďakovať Bohu i ľuďom za niečo pekné, čo obohacuje náš život a spôsobuje nám radosť. Radi vyjadrujeme Bohu vďaku za to, že sme zdraví, že sa o nás stará, že nám v podstate nič nechýba, že máme zamestnanie, rodinu, cirkevný zbor, vydarené deti... Ale ako je to s našou vďačnosťou, keď prídu dni zlé? Nič sa nám nedarí, sme mrzutí, bez nálady, k tomu sa pridružia pracovné, či rodinné problémy, choroba... Božím slovom sme však vyzývaní: „Buďte vďační vždycky a za všetko“. To znamená nielen za príjemné veci, ale i za nepríjemné, nielen za vypočuté modlitby, ale i za nevypočuté, nielen za to, čo sme dostali, ale i za to, čo sme nedostali.
Takže, ako je to s tou našou vďačnosťou? Máme jej dosť a dokážeme ju v každej životnej situácii použiť, alebo... Učme sa byť vďační Bohu i vtedy, keď sme smutní, keď prechádzame skúškami, ťažkosťami či chorobami. Nie je to ľahké, ale i v takýchto chvíľach nášho života sa môžeme stopercentne spoľahnúť na pravdu a silu Božieho zasľúbenia. Apoštol Pavol píše: „Ale jedno viem iste: Všetko, čokoľvek sa stane, slúži na dobré tým, ktorí milujú Boha...“ (Rimanom 8,28) Ľudský rozum to ťažko pochopí, ale isté je, že potrebnú silu do každej situácie života dáva jedine náš Boh a Pán. Preto naučme sa byť vďační za všetko a vo všetkom.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ETHOS 2004  Ľuboslav Sirkovský