Choď na obsah Choď na menu
 


Duchovné okienko 3

Netrápte sa teda o budúcnosť. Každý deň má dosť svojich starostí. A Boh vám ich pomôže riešiť aj zajtra.
      
                                               Mat 6,34

 
Múdra krava

S Johnom Wesleyom sa jedného dňa prechádzal kresťan, ktorý sa mu sťažoval na svoje problémy. Bol z nich celkom bezradný. Nevedel, čo si počať. Cestou sa dostali až ku kamennej ohrade, ponad ktorú vytŕčala hlavu krava. Wesley sa spýtal: „Viete, prečo táto krava pozerá ponad ohradu? Poviem vám to. Pretože cez ňu nevidí! A práve to musíte urobiť aj vy so svojimi problémami – musíte hľadieť ponad ne!

 

 Čo patrí k úspechu?

 

 - Mať pri sebe peniaze a neminúť ich.

 - Vedieť znášať nespravodlivosť bez myšlienky na odplatu.

 - Prácu nielen začať, ale ju aj dokončiť.

 - Splniť si poctivo svoju povinnosť, aj keď ťa nikto nevidí a nekontroluje.

 - Vedieť prijať kritiku bez toho, aby si sa ňou nechal zlomiť.

 

Nič netrvá večne, dokonca ani tvoje problémy.

                                                  
Arnold H. Gleason

 

______________________________________________________________________________________

 

 

O nič sa priveľmi netrápte, ale v každej modlitbe ďakujte a predkladajte svoje potreby Bohu. Uvidíte, že vaše srdce zaplaví pokoj, aký si rozum ľudský nevie ani predstaviť.

                                                                                   
Fil 4,6.7

Košeľa

O jednom kráľovi sa hovorilo, že trpí veľmi záhadnou chorobou. Stále je nervózny a s ničím nie je spokojný. Úplne z toho ochorel. Jeho radcovia a astrológovia si dlho lámali hlavu nad tým, ako svojmu kráľovi pomôcť, aby sa upokojil. Nakoniec našli riešenie. Kráľ by sa vyliečil, keby nosil košeľu spokojného človeka. Keby si ju každý deň obliekal a nosil ju neprestajne, určite by sa upokojil.

Služobníctvo sa preto rozbehlo do celého kráľovstva, aby hľadalo takého človeka. Ale nájsť naozaj spokojného človeka nebolo vôbec také jednoduché, ako sa im na prvý pohľad zdalo. Každému niečo chýbalo! Po dlhom hľadaní konečne našli toho, kto sa považoval za skutočne šťastného a spokojného. Požiadali ho, aby im pomohol uzdraviť kráľa. Ochotne sa ponúkol, že pre svojho panovníka urobí čokoľvek. „Nechceme od teba nič zvláštne, len aby si dal kráľovi svoju košeľu.“ Muž sa zamyslel a smutne pokýval hlavou. „Žiaľ, túto prosbu vám splniť nemôžem, pretože nijakú košeľu nemám!“

Spokojnosť sa naozaj nezakladá na tom, čo máme, ale na tom, čoho sme schopní sa zrieknuť a žiť bez toho.

 

Spokojnosť znamená potlačiť v sebe túžbu mať stále viac a viac. Znamená to uznať, že sme Božími správcami toho, čo vlastníme.
                                                                 
Donald M. Geiger

 

______________________________________________________________________________________

 

 

 

Šediny sú nádherná koruna, získava sa čestným správaním.

                                                           
Prísl 16,31

 

Nič už nie je ako bývalo…

 Zdá sa mi, že teraz je všetko ďalej, ako bolo predtým. Dokonca aj za roh domu je dvakrát tak ďaleko, ako bývalo kedysi.

Vzdal som sa dobiehania autobusu; zdá sa mi, že odchádza skôr, ako kedysi.

Zdá sa mi, že schody sú strmšie ako bývali za starých dní. A všimli ste si, že aj v novinách sú už nápisy oveľa menšie, ako boli kedysi?

Zdá sa mi už zbytočné stále niekoho prosiť, aby čítal hlasnejšie, veď každý rozpráva tak potichu, že ho sotva počujem.

Aj oblečenie je už teraz akési pritesné, najmä v páse a bokoch. Keď sa potrebujem obuť, takmer nedočiahnem na šnúrky.

Dokonca aj ľudia sa zmenili. Sú oveľa mladší ako boli vtedy, keď som bol v ich veku. Na druhej strane, ľudia v mojom veku sú oveľa starší ako ja.

Minule som stretol svoju dávnu spolužiačku. Tak veľmi zostarla, že ma dokonca ani nespoznala. Spomenul som si na ňu, keď som sa ráno česal. Znenazdajky som v zrkadle uvidel svoju tvár. To je strašné, teraz už ani zrkadlá nevyrábajú také dobré ako kedysi!

 

 

Staroba nastáva vo chvíli, keď si človek pri zaväzovaní šnúrok kladie otázku: „Čo ešte potrebujem urobiť v tejto polohe, keď som sa už zohol, aby som si zaviazal šnúrky?“

                                                                                     
Anonym

 

______________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Pavel sa uprene zahľadel na radu a prehovoril: Mužovia, bratia! Až do dnešného dňa robil som vo všetkom podľa svojho najlepšieho svedomia pred Bohom.
                                                                   
Sk 23,1

 Svedomie

Počas celej svojej vlády bol americký prezident Abraham Lincoln pod neustálym tlakom, najmä v ťažkých rokoch občianskej vojny. Aj keď si bol vedomý toho, že sa vo svojom úrade dopustí nejakých chýb, predsavzal si, že nikdy nebude robiť kompromisy so svojím svedomím. Bude sa snažiť konať vždy čestne.

Jeho rozhodnutie bolo také pevné, že raz povedal: „Som odhodlaný viesť záležitosti svojho úradu tak, aby na konci, keď budem odtiaľto odchádzať –, hoci možno stratím všetkých priateľov tu na zemi, zostal mi aspoň jeden priateľ – moje svedomie!“

Keď budeš rešpektovať jeho hlas, svedomie sa naozaj môže stať tvojím najlepším priateľom, ktorý ťa uchráni od mnohých zlých vecí. Ak však pôjdeš vedome proti nemu, nedá ti pokojne spať. Nedopadne dobre ten, kto sa snaží umlčať svojho najlepšieho priateľa.

 

Nič nie je také ťažké, ako nepodvádzať samého seba.

                                                 L. Wittgenstejn

 

________________________________________________________________

 

 

 

Pre slabých som sa stal slabým, aby som získal slabých. Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil aspoň niektorých.

                                                                        1 Kor 9,22

Osudná čiarka

Mária Fjodorovna, ruská cisárovná a manželka cára Alexandra III, bola známa svojou dobročinnosťou a ľudomilnosťou. Raz sa jej podarilo zachrániť jedného väzňa pred vyhnanstvom na Sibír premiestnením obyčajnej čiarky v písomnom rozkaze podpísanom cárom Alexandrom. Cár napísal: „Udeliť milosť nemožné, poslať na Sibír!“

Keď to Mária prečítala a opravila, rozkaz znel takto: „Udeliť milosť, nemožné poslať na Sibír!“

Väzeň bol prepustený.

Popremýšľaj o tom, koľko maličkostí, z ktorých sa skladá náš každodenný život, dokáže spríjemniť, ale neraz aj veľmi znepríjemniť život človeka.

 

Umenie žiť je vedieť ako vychutnať malé radosti a uniesť veľké bremená.

                                                                       W. Hazlitt

 

__________________________________________________________________________