Choď na obsah Choď na menu
 


Všetky veci slúžia na dobro...

Všetky veci slúžia na dobro 

 

A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro. (R 8,28)

 

Aj keď som Božie dieťa, verím v Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa a verím, že Biblii môžem dôverovať, a predsa veriť tomu, že všetky veci mi slúžia na dobro, nie je vždy ľahké.

Keď mraky zakrývajú slnko na nebi života, keď zažívame búrky a zdá sa, že všetko je proti nám, keď sa cítime, akoby naša modlitba nedošla k Bohu, je takmer nemožné veriť, že nám všetky veci slúžia na dobro.

Srdce mám chladné, pocity mi hovoria, že Boh na mňa zabudol. Nedokážem sa vo viere modliť. Zaoberám sa vonkajšími súvislosťami a keď v nich nevidím nádej alebo svetlo, medzi mňa a Boha sa postavia mraky beznádeje. Práve vtedy je dôležité, čo si zvolím robiť a čo nie. Keď je núdza naozaj veľká, východisko, ktoré moje pochybnosti vidia, je zriedka východiskom. Uprostred beznádeje mám zodpovednosť, aby pochybnosti a tma neviedli moje rozhodnutia a kroky.

Musím pamätať, že Ježiš nikdy nesľúbil, že život s Ním bude ľahký a bezproblémový. On ale sľúbil, že so mnou bude aj v dobrých a zlých dňoch. Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a hubil; a ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere! Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier život kladie za ovce. (J 10,10-11)

A kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí život pre mňa, nájde ho. (Mat 10,38-39)

Život viery a cesta s Bohom sú o tom, že si stále vyberáme úzku cestu namiesto pohodlia, sebectva a pôžitku. Preto, keď je život ťažký, nesmieme sa zamestnávať svojimi pocitmi alebo ich nedostatkom. Musím pamätať, že najväčšie nebezpečenstvo spočíva vo mne samom, nie v ťažkostiach a bolestiach, ktoré zažívam.

V búrkach života preto kričme k Bohu, aby nám dal milosť dôverovať Mu aj keď je život ťažký a my nevidíme riešenie. Boh je naším útočiskom. On nielen hovorí pravdu, On je Pravda. On hovorí: „... milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro.“

Ježiš hovorí: Vchádzajte tesnou bránou, lebo priestranná brána a široká cesta vedie do zahynutia, a mnohí ňou vchádzajú; ale do života vedie tesná brána a úzka cesta, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. (Mat 7,13-14)

Vo svojej vernej, večnej láske Ježiš hovorí, že aj pre teba existujú dve cesty. Široká a úzka. Hovorí, že široká končí v zahynutí a vo večnej temnote. Hovorí aj, že sú mnohí, ktorí si ju volia. Zároveň hovorí, že cesta do života je úzka a je málo tých, ktorí ju nachádzajú.

Keď prichádzajú ťažkosti života, som v pokušení vybrať si rýchly únik z núdze ešte pred tým, než sa spýtam Boha, či ma chce skrze toto všetko niečomu naučiť.

Ježiš o dvoch cestách nerozpráva preto, aby ma vystrašil. Ani preto, aby ma prinútil žiť v Jeho požehnanej blízkosti. On iba jednoducho hovorí pravdu, aby som premýšľal kým nebude neskoro. Kým je ešte čas milosti.

Ježiš nehovorí: „Nasleduj ma a budeš mať ľahký život.“

On povedal: „Drž sa ma, utiekaj sa ku mne a zažiješ, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro.“

Po dlhom čase prežitom s Ježišom chcem osobne dosvedčiť, že Ježiš vie, čo hovorí. Zistil som, že sa na Neho dá spoľahnúť bez ohľadu na vonkajšie okolnosti života. Zistil som, že sa dá spoľahnúť aj na Bibliu, kým sám na seba, na svoje pocity a myšlienky sa spoľahnúť nemôžem.

Biblia hovorí, že aj keď Boh vstúpi do môjho života, ešte to neznamená, že už nebudem mať problémy. Pokiaľ žijem, vždy budú nové problémy, ťažkosti a bolesti. Prídu nové otázky, boje, sklamania, ale aj nové skúsenosti s tým, že Boh je verný a dokáže zasiahnuť do môjho života.

Biblia nás učí, že stále máme Pastiera, ktorý sa o svoje ovce stará bez ohľadu na vonkajšie okolnosti. Preto, drahé Božie dieťa, zaži aj ty skúsenosť, o ktorej píše Pavol: ...milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro.

Keď všemohúci hovorí, že všetky veci...

Ide naozaj o všetky veci...