Choď na obsah Choď na menu
 


Päť účelov utrpenia...

Päť účelov utrpenia


Vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro.  R 8:28

 

Málokedy poznáme mikro dôvody nášho utrpenia, ale Biblia nám dáva makro dôvody, ktoré posilňujú našu vieru. Je dobré mať spôsob, ako si pamätať niektoré z právd, ktoré nám Boh dal, aby sme nestrácali nádej. A keď sa ocitneme v súžení, alebo máme príležitosť pomôcť ďalším v ich utrpení, môžeme si niektoré z nich pripomenúť. Božie makro zámery v našom utrpení zahŕňajú:

 

Pokánie: Utrpenie je výzvou pre nás a ostatných, aby sme prestali uctievať čokoľvek na zemi viac než Boha. Evanjelium podľa Lukáša 13:4-5:Myslíte si, že oní osemnásti, na ktorých padla veža v Siloe a zabila ich, boli väčší vinníci, než všetci ostatní, ktorí bývajú v Jeruzaleme? Nie, hovorím vám; ale ak sa nebudete kajať, všetci takisto zahyniete.

 

Závislosť: Utrpenie je výzva dôverovať Bohu a nie svetským oporám, ktoré udržiavajú život. Druhý list apoštola Pavla Korintským 1:8-9:Nad mieru, nad (svoju) silu sme boli preťažení, takže sme si zúfali aj nad životom. Veď my sami sme už vypovedali nad sebou výrok smrti, aby sme nedúfali v samých seba, ale v Boha, ktorý kriesi mŕtvych.

 

Spravodlivosť: Utrpenie je súčasťou výchovy nášho milujúceho nebeského Otca, aby sme dosiahli Jeho svätosť. List Židom 12:6, 10-11:Koho miluje Pán, toho prísne vychováva, a šľahá každého, koho prijíma za syna... Veď tamtí vychovávali len krátky čas, ako uznávali za dobré, On však pre naše pravé dobro, aby sme sa stali účastnými Jeho svätosti. Pravda, nijaká prísna výchova, pokiaľ trvá, nezdá sa radostnou, ale žalostnou; potom však prináša ovocie pokoja a spravodlivosti tým, ktorých vycvičila.

 

Odmena: Utrpenie pripravuje pre nás veľkú odmenu v nebi, ktorá nahradí každú terajšiu stratu tisícnásobne. Druhý list apoštola Pavla Korintským 4:17: Lebo toto terajšie ľahké bremeno súženia získa nám nesmiernu hojnosť večnej slávy.

 

Pripomienka: Utrpenie nám pripomína, že Boh poslal svojho Syna na svet, aby trpel, aby naše utrpenie nebolo dôsledkom Božieho odsúdenia, ale procesom Jeho očisťovania. List apoštola Pavla Filipským 3:10

... aby som poznal Jeho, aj moc Jeho vzkriesenia, mal účasť v Jeho utrpeniach