Choď na obsah Choď na menu
 


Narcizmus

NARCIZMUS -

 

narcistická porucha osobnosti

                                                                         

aaa.jpg

 

 

 

Každý z nás sa vo svojom živote stretáva s rôznymi ľuďmi. Mnohí sú naši priatelia, spolupracovníci, kolegovia, či naši nadriadení. Ku každému môžeme mať iný vzťah. K  niekomu máme bližšie, rozumieme si s ním viac a niekto nám je cudzí. Myslím si, že ku každému človeku, či nám je alebo nie je sympatický, by sme sa mali správať zdvorilo a s úctou.  Najhoršie je, ak natrafíte na človeka, ktorý je  N A R C I S T A, trpí narcistickou poruchou osobnosti. Ale čo je najhoršie, ak takýto človek je vo vedúcej pozícii. Takýto človek znepríjemňuje život ľuďom okolo seba. Osobne takúto skúsenosť mám a poviem vám, že existovať vedľa takého človeka je veľmi ťažké.

 

 

bbb.jpg

 

 

Niečo málo som si  o   N A R C I Z M E   naštudoval a chcem sa o tom podeliť s vami:


Narcizmus nie je len kombináciou monumentálneho sebavedomia a drzosti. Ide o poruchu osobnosti, teda o trvalý stav pre ktorý je charakteristické skreslené sebavedomie, egocentrizmus, ako aj pocit všemohúcnosti v kontrolovaní druhých spolu s nízkou úrovňou prívetivosti.

Narcisti z reálneho života považujú ako zrkadlo svoje okolie. Zúfalo potrebujú, aby ich druhí neprestajne utvrdzovali o vlastnej dokonalosti a bezvýhradne ich obdivovali..

Porucha seba hodnotenia sa prejavuje ako preceňovanie vlastných dôležitosti, privilegovanosti a výnimočnosti, čo sa nezriedka spája s precitlivenosťou a urážlivosťou.

Navonok pôsobí narcis síce sebavedomo, agresívne a vodcovský, fantazíruje o vlastnom úspechu a moci, no vo svojom vnútri skrýva neistotu, obavy a pocit krivdy.

 

ccc.jpgTouto poruchou trpia ľudia, u ktorých potreba obdivu nebola v priebehu osobnostného vývinu dostatočne sýtená. Inými slovami, ak sa im v detstve nedostávalo primeraného rešpektu a uznania, boli neustále kritizovaní a spochybňovaní, alebo tiež chorľaví a telesne neduživí.

Riziková až nebezpečná situácia sa stáva, ak sa narcista dostane do vedúcej pozície. Je egoistický ,manipulátorský, vykorisťujúci. Nemá rešpekt pred nikým a ničím. Riadi sa iba svojimi pravidlami a normami, pričom aj tieto bezostyšne kradne od iných a vydáva za svoje. Často si privlastňuje zásluhy kolegov, za to zodpovednosť za nedostatky a zlyhania nie je ochotný niesť.

Bezohľadnosť je najvýraznejším, ale i najrizikovejším prejavom tejto poruchy. Narcis nemá empatiu, nesúcíti, nezvažuje dôsledky svojho správania na ostatných. Ide si bez zaváhania za svojím cieľom získať obdiv, potvrdiť svoju výnimočnosť a nadradenosť. Všetci ostatní sú v jeho očiach neschopní a menejcenní. Sú tu len preto, aby ho obdivovali.

Reaktívneho narcistu  charakterizuje neschopnosť vnímať skutočnosť, exhibicionizmus, nadradenosť, grandióznosť, neschopnosť  empatie. Vzťah k iným je postojom v zmysle “použi a odhoď”.

 

aaaaa.jpg


 

Narcistická porucha osobnosti   NIE je liečiteľná !!!

 

eee.jpg

                                                                                                         Láska a nenávisť

 

Americká príručka pre diagnózu duševných chorôb určuje  narcizmus  deviatimi príznakmi, pričom skutočná porucha nastáva, ak je splnené aspoň päť z nich:

1. Preceňuje vlastnú dôležitosť, schopnosti a úspechy a vyžaduje, aby ich tak hodnotili aj ostatní.

2. Vo fantázii sa zaoberá nekonečnými vlastnými úspechmi, mocou, krásou a podobne.

3. Je presvedčený o vlastnej výnimočnosti a jedinečnosti, takže len výnimoční ľudia ho môžu pochopiť a len s takými sa môže stýkať.

 

 

ggg.gif4. Vyžaduje neprimeraný obdiv ostatných.

5. Nárokuje si výnimočné zaobchádzanie alebo automatické plnenie svojich prianí a predstáv.

6. Využíva druhých len na dosahovanie vlastných cieľov.

 

 

hhh.jpg7. Nie je schopný rozoznať potreby a city druhých.

8. Často závidí a býva presvedčený, že druhí závidia jemu.

9. Chová sa arogantne a prezieravo.

 

 

iii.jpg

 

 

Zdroj:  Internet ,

          Eva Heftyová - psychológ a i.