Choď na obsah Choď na menu
 


Perly Ducha 1.

 

 

Oslík

 

osol.jpg

 

Jedného dňa sa vybral otec so svojím synom na trh. Otec sedel na oslíkovi a chlapec kráčal povedľa. Okoloidúci ľudia si hovorili: „Strašné veci sa dnes dejú. Veľký a silný sedí na chrbte zvieraťa, kým malý musí kráčať.“ A tak otec zostúpil z osla a sadol si syn. O chvíľu stretli ďalších ľudí. Prekvapene sa na nich dívali a poznamenali: „To je strašné. Otec ide peši a chlapec si spokojne sedí.“ Len čo si obidvaja sadli na oslíka, už počuli hlasy ďalších ľudí: „Tí ľudia nemajú ani trochu súcitu. Dvaja sedia na jednom zvierati.“ A tak zoskočili dolu a obaja kráčali vedľa oslíka. Keď sa onedlho stretli s tými, ktorí sa z trhu vracali, počuli za sebou smiech: „Blázni. Zviera nič nenesie a oni obaja kráčajú vedľa neho.“

 

 

 

 

Na istej spoločenskej udalosti požiadali popredného herca, aby niečo zarecitoval.

mica.jpg

 

 

Súhlasil a spýtal sa, čo by chceli počuť. Po chvíli váhania vstal starý farár a povedal: „Mohli by ste nám predniesť 23. žalm?“ Tvárou herca preletel zvláštny výraz, keď povedal: „Dobre, s tou podmienkou, že keď skončím, prednesiete ho aj vy.“ Hercov prednes, hlas a intonácia boli dokonalé. Svojich poslucháčov držal v napnutom očarení. Keď skončil, zaburácal potlesk. Potom vstal starý farár a začal recitovať. Hlas nebol vynikajúci, intonácia nebola bezchybná a keď skončil, nikto netlieskal, ale ani jedno oko nezostalo suché.
   
Veľký herec vstal a povedal hlasom chvejúcim sa neovládateľným dojatím: „Priatelia, ja som pôsobil na vaše oči a ústa, ale on pôsobil na vaše srdcia. Rozdiel bol v tom, že ja poznám 23. žalm, ale on pozná svojho Pastiera.“

Poznáš aj ty svojho dobrého Pastiera?

 

 

 

Moc modlitby

 

73222-kostol-viera-cirkev-nabozenstvo-veriaci-biblia-clanok.jpg

 

 Šedivá stará žena s horúcimi slzami stekajúcimi po tvári so zodratými rukami, ktoré pilne prali v koryte v biednej práčovni, sa modlí za svojho syna Jána, ktorý ušiel z domu ako chlapec a teraz prichádzali o ňom správy, že sa celkom spustil.

Modlí sa bez prestania, aby bol užitočný pre Boha. Matka verila v moc modlitby a v obrátenie svojho syna. Boh odpovedal zázrakom v srdci Jána Newtona. Čierne škvrny hriechu boli do biela zmyté Baránkovou krvou. Modlitby v práčovni boli vyslyšané a z opitého námorníka sa stal námornícky kazateľ.  Priviedol tisíce mužov a žien ku Kristovi, medzi nimi mnohých vynikajúcich, ktorí priviedli ďalšie tisíce. A to všetko sa stalo preto, že jedna biedna mať vzala Boha za slovo a prosila, aby obmyl srdce jej syna.

Použiješ tiež moc modlitby dnes?

 

 

 

 

  Ako sa stať dokonale nešťastným

 

 

 

 Tento recept je rokmi odskúšaný a zaručene osvedčený.

 

1003329.jpg

 

 Mysli na seba.
- Hovor o sebe.
- Používaj slovo „JA“ tak často, ako je to len možné.
- Stále si predstavuj, ako si ťa iní vážia.
- Zvedavo počúvaj, čo o tebe ľudia hovoria.
- Očakávaj uznanie iných.
- Buď podozrievavý.
- Buď žiarlivý a závistlivý.
- Buď citlivý na podceňovanie.
- Využívaj každú príležitosť kritizovať.
- Nedôveruj nikomu, len sebe.
- Trvaj na tom, aby iní na teba brali ohľad a rešpektovali ťa.
- Nárokuj si, aby ostatní súhlasili s tvojimi názormi na každú vec.
- Buď mrzutý, keď ľudia nie sú dostatočne vďační za priazeň, ktorú si im   preukázal.
- Nikdy nezabudni na láskavosť, ktorá sa ti raz môže vrátiť.
- Stráž si výhody pre seba.
- Ak môžeš, vyhýbaj sa povinnostiam.

- Pre iných rob len to, čo naozaj musíš.
- Miluj seba nadovšetko.
- Buď sebecký.

 

 

 

Ako sa zbaviť nepriateľa

 

bodkacik.jpg

 

 Jeden farmár choval ovce. Jeho sused, tiež farmár, pestoval obilie. Mal malé deti a veľkých strážnych psov. Tie však boli postrachom pre ovce jeho suseda. Sused nevedel, čo robiť. Mohol psov zastreliť, otráviť ich, alebo dokonca zažalovať suseda polícii. Ale tým by si ho iba pohneval – a to nechcel. Rozhodol sa, že sa bude za svoj problém modliť.

Keď sa mu narodili jahniatka, rozhodol sa, že každému zo susedových detí daruje malé jahniatko. Deti mali veľkú radosť. Ich otec však už nemohol nechať psov voľne behať a naháňať sa po dvore, pretože by jahniatkam ublížili. Tak sa dvaja farmári stali priateľmi.

Láskavosť zvíťazila.