Choď na obsah Choď na menu
 


Zrnká múdrosti 1

 

 

Daj každému dňu príležitosť, aby sa mohol stať tým najkrajším dňom v tvojom živote.

 

                            Mark Twain

 

 

 

 

Šťasným alebo nešťastným sa nestávame životnými okolnostmi, ale svojím postojom k životu.

                                         Khan

 

 

 

 

Nemusíme vedieť kam ideme, ak máme istotu, že nás vedie Boh.

 

 

 

 

Čas odhalí pravdu.

 

          Seneca

 

 

 

Človek nemôže padnúť hlbšie, jako do Božej ruky…

 

 

 

 

Nevrav vždy, čo vieš, ale vždy sa naž vedieť, čo vravíš…

 

 

 

 

Každá rana, ktorú utŕžime, vyrazí z nás nejaký klin, ktorý nám prekáža.

 

 

 

                                         Tomáš Baťa

 

 

 

Nenávisť nezaniká nenávisťou, ale láskou

 

                           Budha

 

 

 

Kto sa dobrovoľne poníži, toho Boh vysoko vyzdvihne.

 

 

 

 

Pravé kresťanstvo je modlitba a usilovná práca pre blížnych.

 

                                      Sundar Singh

 

 

 

Veľkosť človeka rasie do tej miery, ako sa usiluje rozmnožovať dobro svojich spolublížnych.

 

             

 

                                            M. Gándhí

 

 

 

Možno sa tešiť aj z veci, ktoré nie sú až tak úplne dokonalé.

 

                Max Weber alias Miroslav Rešetka

 

 

 

 

Správanie je zrkadlo, v ktorom každý ukazuje svoju podobu.

 

                                  J. W. Goethe

 

 

 

Ak je kritika neoprávnena, nevšímajte si ju; ak je nefér, nenahnevajte sa kvôli tomu; ak je oprávnená, poučte sa z nej.

 

 

 

 

Milovať znamená priať tej druhej osobe to, čo prajeme sami sebe.

 

                                    Arabské príslovie

 

 

 

Človek nerád počuje pravdu, ak je v rozpore s tým, čo chce a ľahko uverí aj nepravde, ak sa mu páči.

 

                         

 

                                            K. Engliš

 

 

 

Človek nežije natoľko z lásky, ktorú prijíma, ale oveľa viac z tej, ktorú daruje.

 

                                        Matka Tereza

 

 

 

Slobodu nedosiahneme hľadaním slobody, ale pravdy. Sloboda nie je cieľom, ale následkom.

 

                                  Budhistická múdrosť

 

 

 

Spokojnosť robí chudobného človeka bohatým, nespokojnosť bohatého človeka chudobným.

 

                                       Benjamín Franklin

 

 

 

Priateľstvo násobením radosti a delením žiaľu zdokonaľuje šťastie a zmierňuje trápenie.

 

                                       Cicero

 

 

 

Piatelia sú kvety v záhrade života.

 

 

 

 

Jednou z najkrajších odmien, ktoré život prináša je to, že ak pomáhame úprimne druhým, pomáhame aj sami sebe.

 

 

 

Je lepšie začať niečo s pochybnosťami a skončiť s istotou, než neopak.

 

                                    O. F. Babler

 

 

 

Trpezlivosť je skrotená vášeň.

 

                    L. Abbot

 

 

 

Pochybnosť prináša skúšku a skúška pravdu.

 

                           P. Abelard

 

 

 

Niet takej pravdy, ktorá by sa v hlupákovi nemohla zmeniť na lož.

 

                                    Adamov

 

 

 

Úspech odhalí tie najhoršie vlastností, zatiaľ čo pád tie najlepšie.

 

                                         Abbot

 

 

 

Radosť vstupuje do nášho života, keď máme čo robiť, čo milovať a v čo dúfať.

 

 

 

 

Ber ľudí takých, akí sú, iných niet.

 

                    Adenauer

 

 

 

Všetci žijeme pod tým istým nebom, ale nie všetci máme rovnaký horizont.

 

                                      Adenauer

 

 

 

Nič tak neutrie slzu, ako ruka toho, kto ju spôsobil.

 

 

 

Pravda zostáva pravdou aj v ústach klamára.

 

                             M. Hafíz

 

 

 

Srdce máme k tomu, aby to, čo nepochopila hlava, pochopilo ono.

 

                                    S. Agothias

 

 

 

Nenávisť kalí zrak, a tým znemožňuje hľadať pravdu.

 

 

 

 

Skromnosť je začiatkom všetkého rozumu.

 

                        L. Anzengruber

 

 

 

Ak máme statočné srdce pre spravodlivosť, to je práve to, čo robí človeka človekom.

 

 

 

Nikdy neverte podriadenému, ktorý u svojho šéfa nevidí žiadne chyby.

 

                                         G. Angelli

 

 

 

Je šťastím spoznať v mladosti prednosti staroby a takým istým šťastí je v starobe si udržať prednosti mladosti.

 

 

 

 

Kde niet nádeje do budúcnosti, niet ani sily pre prítomnosť.

 

                                   E. Luccok

 

 

 

Žiaden človek nie je tak múdry, aby vedel o všetkom zle, ktoré koná.

 

                             R. de la Rochefoucauld

 

 

 

Moje poznanie je pesimistické, ale moje túhy a nádeje sú optimistické.

 

                                    Schweitzer

 

 

 

Človek s vierou je schopný vidieť veci tak, ako naozaj sú.

 

                                   V. Havel

 

 

 

Nič nie je tak ťažké, ako nepodvádzať samého seba.

 

                            L. Wittgenstejn

 

 

 

Život podľa Božích zásad nie je zaťažujúca povinnosť, ale radostné rozhodnutie.

 

                                     J. Kratka

 

 

 

Mnoho ľudí praje každej dobrej veci úspech. Je však málo tých, ktorí sa oň pričinia a ešte menej tých, ktorí sú preň ochotní niečo riskovať.

 

                                       James

 

 

 

Aký je človek, taká je jeho reč.

 

                       Cicero

 

 

 

Najväčší dar, ktorý môžeš niekomu dať, je tvoj čas, pretože keď niekomu daruješ čas, daruješ mu kúsok svojho života, ktorý sa nevráti.

 

 

 

 

Skutočný život je tam, kde láska prináša obete.

 

                          Capellmann

 

 

 

Človek je bohatý tým, čo urobil pre druhých.

 

                     J. W. Goethe

 

 

 

Najviac dáš tomu, komu dáš nádej.

 

                   O. F. Babler

 

 

 

Mladosť nie je obdobie života, ale stav duše.

 

                            J. W. Goethe

 

 

 

Ľudia žijú láskou. Láska k samému sebe je začiatkom smrti, láska k Bohu a k ľuďom začiatkom života.

 

                                   L. N. Tolstoj

 

 

 

Umenie žiť je vedieť ako vychutnať malé radosti  a uniesť veľké bremená.

 

                                      W. Hazlitt

 

 

 

Najčastejším zdrojom ľudského trápenia je, keď sa človeka zmocní posadnutosť za nedosiahnuteľným.

 

                                          Patarál

 

 

 

Zlo sa neutají a s dobrom môžeš pred Boha i pred ľudí.

 

                                 České príslovie

 

 

 

Za normálnych okolností je nádej samozrejmosťou. Silou začína byť až vtedy, keď sa všetko zdá byť beznádejné.

 

                                      G. K. Chesterton

 

 

 

Čin doháňa myšlienku, ale beda, keď ju predbehne.

 

                                   S. J. Lec

 

 

 

Bez priateľov niet šťastia, ale bez nešťastia nepoznáme priateľov.

 

                                    Anglické príslovie

 

 

 

I přes to, jaké hrúzy se kolem nás ději, věřím, že toho dobra je víc, protože dobro je potichu. Zlo je hlasité.

 

                                        Květa Fialová

 

 

 

Zlorečený je ten, kto pre skývu chleba opustí pravdu.

 

                           Majster Ján Hus

 

 

 

Odovzdať sa Bohu znamená podpísať sa dolu na prázdny hárok a podať ho Bohu, aby ho vyplnil.

 

 

 

 

Okolnosti nikdy nie sú tak dobré, aby človek nemusel mať strach, ale ani také zlé, aby stratil všetku nádej.

 

                                      Dánske príslovie

 

 

 

Aby si bol šťastný, potrebuješ poznať svoj smer. Potrebuješ sa odovzdať niečomu väčšiemu a dôležitejšiemu, než si ty sám.

 

                                           Brian Tracy

 

 

 

Konať dobro bez Božej pomoci je tak nemožné, ako urobiť, aby v noci svietilo slnko.

 

 

 

 

Čin doháňa myšlienku, ale beda, keď ju predbehne.

 

                                    S. J. Lec

 

 

 

Správne vidíme len srdcom. Čo je dôležité, je pre oči neviditeľné.

 

                                   Saint Exupéry

 

 

 

Priamou cestou za ideálom môžu ísť len tí, ktorí nemajú osobné záujmy.

 

                                           Jemes

 

 

 

Najkrajšie na svete nie sú veci, ale okamihy.

 

 

 

 

Väčšina ľudí potrebuje viac lásky, ako si zaslúži.

 

                          Ebner  Eschenbachová

 

 

 

Život je to, čo sa odohráva vo chvíli, keď hľadáme dôvody prečo žiť.

 

 

 

 

Dokonalosť spočíva v maličkostiach, ale dokonalosť nie je maličkosť.

 

                               Michelangelo Buonarroti

 

 

 

Nie je dôležité, aby človek žil dlho, ale aby človek bol uspokojený svojím spôsobom života a šťastný svojím konaním. Ak je v tomto šťastí človeka obsiahnutý aj kúsok šťastia iných, potom je život krásny.

 

                             Prof. MUDr. Rudolf  Jedlička

 

 

 

Hudobník, ktorý chce, aby jeho nástroj bolo najviac počuť, je záhubou každého orchestra.

 

                                          Mickiewicz

 

 

 

Všade, kde si ľudia preukazujú lásku, je nablízku Boh.

 

                                      J. H. Pestalozzi

 

 

 

Nič nepôsobí na charakter horšie, než polosplnené úlohy.

 

 

 

 

Keď ti nezostane nič okrem Boha, zistíš, že Boh úplne stačí.

 

                                        Rayden

 

 

 

Egoista je ten, kto dbá ďaleko viac o seba než o mňa.

 

                                          J. Tuwin

 

 

 

Utrpenie je tajomstvo, do ktorého môže vniesť svetlo len viera.

 

                                       M. Quoist

 

 

 

Priatelia sú darom od Boha.

 

            J. G. Hamann

 

 

 

Vedomosti ešte neprinášajú rozum.

 

                      Herakleitos

 

 

 

Láskavosť voči každému je prvou životnou zásadou, ktorá nám môže ušetriť mnoho nepríjemnosti.

 

                                             Moltke

 

 

 

Nie je dôležité, čo robí život s nami, ale čo my urobíme so životom.

 

                              Gerhard Uhlenbruck

 

 

 

Nech pôjdeš kdekoľvek, všade stretneš Boha.

 

                                 Gide

 

 

 

Kto má rád chválu, musí si na ňu zaslúžiť dôvod.

 

                              Antistenés

 

 

 

Ak chceš mať radosť z dobrých skutkov, tak ich konaj potajomky a ľutuj, ak sa o nich niekto dozvie!

 

 

 

 

Je ľahšie bojovať za princípy, než žiť podľa nich.

 

                                  Adler

 

 

 

 

Buď prívetivý, pretože každý koho stretneš má svoje problémy.

 

 

 

 

Nadšenie je jedným z najsilnejších motorov úspechu. Keď niečo robíte, robte to celým srdcom a celou silou. Vtlačte do toho celú svoju osobnosť. Buďte aktíni, húževnatí, nadšení a verní – a svoj cieľ dosiahnete.

 

                                Ralph Waldo Emerson

 

 

 

 

 

Hrdza skúša zlato a trápenie človeka.

 

                     J. A. Komenský

 

 

 

 

 

Láska robí zem obývateľnou – stavia mosty, kde sa otvára priepasť. Láska nie je prchavá, zdieľa temnotu s tým, koho miluje.

 

                             S. Nageliová

 

 

 

 

 

 

Na ceste životom nie sú rovné cesty. Všetky buď stúpajú, alebo klesajú.

 

                                      Artur Graf

 

 

 

 

 

Najhoršie je dozvedieť sa pravdu, ktorú nechceme poznať.

 

                                Houghton

 

 

 

 

 Milovať znamená byť svetlom i teplom pre druhého.

 

                              J. Krátka

 

 

 

 Najlepší liek na hnev je odklad.

 

                        Seneca

 

 

 

 Neexistuje nijaká situácia, v ktorej by nebolo bezpečné dôverovať Bohu.

 

                                 J. Oswald Sanders

 

 

 

 Hovor pravdu, aj keď je proti tebe.

 

                   Arabské príslovie

 

 

 

 Nie je ťažké hovoriť, ťažšie je hovoriť pravdu.

 

                             J. Poláček

 

 

 

 Sme bezpečnejší v búrke s Bohom, ako kdekoľvek inde bez Boha.

 

                                         J. Taylor

 

 

 

 Človek v živote ani nevíťazí, ani neprehráva, stáva sa len skúsenejším.

 

                                   Jindřích Konečný